Διεθνή νομίσματα (Εμπιστευτήριο) Ι συναλλαγματικές ισοτιμίες I Live Chart

Αρχική / Διεθνή νομίσματα (Εμπιστευτήριο) Ι συναλλαγματικές ισοτιμίες I Live Chart

ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I USD/Ευρώ ( Euro) I Συναλλαγματική ισοτιμία ΔΟΛΑΡΙΟΥ USD > Ευρώ ( Euro)


ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I USD/GBP I ΔΟΛΑΡΙΟ USD> Συναλλαγματική ισοτιμία


ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I USD/CAD I Συναλλαγματική ισοτιμία DOLLAR USD> CAD


ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I USD/ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ I Συναλλαγματική ισοτιμία DOLLAR USD> ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ


ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I USD/NZD I ΔΟΛΑΡΙΟ USD> NZD Συναλλαγματική ισοτιμία


ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I USD/BRL I Συναλλαγματική ισοτιμία DOLLAR USD> BRL


ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I USD/ΤΡΊΨΙΜΟ I Συναλλαγματική ισοτιμία DOLLAR USD> RUB


ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I USD/CNY I Συναλλαγματική ισοτιμία DOLLAR USD> CNY


ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I USD/INR I Συναλλαγματική ισοτιμία DOLLAR USD> INR


X