Αναζητάτε έναν εξειδικευμένο πάροχο στη Νέα Ζηλανδία για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία, τη δημιουργία ενός υποκαταστήματος εταιρείας ή μιας ξένης διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία ή τη δημιουργία θυγατρικής μιας ξένης εταιρείας ή μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμα συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία;

Καλώς ήρθατε λοιπόν ΣΟΥΞΥ®, η λύση υποστήριξής μας για δημιουργούς διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών (New Zealand Trading Company + New Zealand Trading License, New Zealand Online Trading Platform Branch + New Zealand Online Trading Platform License , Θυγατρική ενός ιδρύματος διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών + Άδεια συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία) στη Η Νέα Ζηλανδία είναι ειδικά δημιουργημένη και εξειδικευμένη στη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών σας στη Νέα Ζηλανδία, στη σύσταση του αρχείου αίτησης Trading License στη Νέα Ζηλανδία, αλλά και στη δημιουργία, φιλοξενία, προσαρμογή της ιστοσελίδας σας και της περιοχής πελατών σας.

SUXYS® υποστηρίζει επιχειρηματίες και ιδρύματα διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία στα σχέδιά τους να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό ίδρυμα συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία και για τη συγκρότηση των νομικών τους αρχείων και ως μέρος της συμμόρφωσής τους με τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για τις οικονομικές άδειες ή τις διαδικτυακές συναλλαγές Πλατφόρμα.

SUXYS® προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στους χρήστες του, αλλά και ένα πάνελ ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων τους διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία, διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία, μεσιτείας & εμπορικής εταιρείας στη Νέα Ζηλανδία, New Zealand Online Trading Platform Company, Εμπορική Εταιρεία Νέας Ζηλανδίας.

 

 

 

Πλατφόρμα συναλλαγών της Νέας Ζηλανδίας

Πλήρης προσφορά του SUXYS® για τη δημιουργία πλατφόρμας συναλλαγών στο Χρηματιστήριο στη Νέα Ζηλανδία, η προσφορά μας περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία της δημιουργίας μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία καθώς και το αίτημα για Άδεια Διαπραγμάτευσης στη Νέα Ζηλανδία. Οι Τοπικοί Λογιστές, Δικηγόροι και άλλοι Πράκτορες μας SUXYS® υποστηρίζει εταιρείες ή επιχειρηματίες στις προσπάθειές τους και στη σύσταση του φακέλου αίτησης για άδεια Εμπορίας στη Νέα Ζηλανδία.

Ολοκληρωμένο πακέτο για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία: 

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 • ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 • ΟΝΟΜΑ DOMAIN
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛ. ΣΤΑΘΜΩΝ 
 • ΚΑΤΑΛΥΜΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SSL
 • SUXYS ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1 ΧΡΟΝΟΣ
 • ΕΓΓΡΑΦΗ SWIFT : ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
 • ΚΩΔΙΚΟΣ SUXYS: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
 • ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : EUR - GBP - USD - RUB - AED - AUD…

Χρονικό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία και την απόκτηση της άδειας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία; 

Ο χρόνος για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία είναι σχετικά γρήγορος κατά μέσο όρο 7 ημέρες (Σχετικά με τη δημιουργία της εταιρείας σας και της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία). Η αίτηση για άδεια διαπραγμάτευσης χρηματιστηρίου στη Νέα Ζηλανδία είναι κατά μέσο όρο 1 έως 3 μήνες ανάλογα με το αρχείο και το έργο της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών της αιτούσας εταιρείας.

Ποια είναι τα έγγραφα για να υποβάλετε αίτηση για άδεια εμπορίας Νέας Ζηλανδίας με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές στη Νέα Ζηλανδία: 

Στο πλαίσιο μιας πλήρους αποστολής και μελέτης του αρχείου σας, οι πράκτορες SUXYS® μπορεί να δημιουργήσει την τεκμηρίωση για την αίτησή σας για άδεια χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών της Νέας Ζηλανδίας. Συγκεντρώσαμε όλα τα έγγραφα έτσι ώστε η αίτησή σας να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των τοπικών οικονομικών υπηρεσιών και αρχών στη Νέα Ζηλανδία.

.

 

 

 

 

 

Τι είναι μια άδεια πλατφόρμας διαδικτυακών συναλλαγών Νέας Ζηλανδίας;

Η Άδεια Πλατφόρμας Διαδικτυακών Συναλλαγών Νέας Ζηλανδίας είναι η πιο ολοκληρωμένη Άδεια για Υπηρεσίες Συναλλαγών Χρηματιστηρίου στη Νέα Ζηλανδία, η οποία παρέχει στην Πλατφόρμα Διαδικτυακών Συναλλαγών μια σειρά από πλεονεκτήματα και τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών συναλλαγών για τους πελάτες ή τους χρήστες της . 

Πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών μετοχών στη Νέα Ζηλανδία;

Η Άδεια Πλατφόρμας Διαδικτυακών Συναλλαγών Νέας Ζηλανδίας προσφέρει τη δυνατότητα ανοίγματος επαγγελματικού λογαριασμού Χρηματιστηρίου Εμπορικής Εταιρείας με τα μέσα πληρωμής, κατάθεσης... σε τράπεζες στη Νέα Ζηλανδία και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της σε αυτή τη διαδικασία και στην παροχή εγγράφων που αφορούν το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για μια διαδικτυακή εμπορική εταιρεία στη Νέα Ζηλανδία. 

Πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία;

SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της που έχουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία ως μέρος των εισαγωγών τους σε τράπεζες στο πλαίσιο του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στη Νέα Ζηλανδία (Αυτός ο τύπος λογαριασμού θα χρησιμοποιηθεί από την κατάστασή σας ως πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία Ζηλανδία για να μπορέσετε να παρέχετε στους πελάτες σας λογαριασμούς ή πορτοφόλια πολλαπλών νομισμάτων αλλά και να διευκολύνετε τις συναλλαγές σας και τη μεταφορά κεφαλαίων αλλά και στο πλαίσιο της διασφάλισης των κεφαλαίων των πελατών σας).

Πώς να εγγραφείτε στις υπηρεσίες SWIFT και να αποκτήσετε έναν κωδικό SWIFT για μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία; 

SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες και τους χρήστες της που έχουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία για να κάνουν την εισαγωγή τους καθώς και το αρχείο για να αποκτήσουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό SWIFT για τις διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών τους στη Νέα Ζηλανδία ή Θυγατρική εμπορική εταιρεία στη Νέα Ζηλανδία.

Πώς να αποκτήσετε την υπηρεσία Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) από προμηθευτές όπως MasterCard ή Visa ή ακόμα και Προπληρωμένες Κάρτες από το Δίκτυο SUXYS®;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® προσφέρει στους πελάτες της μια εισαγωγική υπηρεσία με προμηθευτές Προπληρωμένης ή Συνδεδεμένης Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) και δίκτυο με υπηρεσίες Visa ή Mastercard αλλά και με υπηρεσίες SUXYS CARD® ή από παρόχους και άλλους παρόχους αυτού του τύπου υπηρεσιών (Πιστωτική Κάρτα - Χρεωστική Κάρτα - Προπληρωμένη Κάρτα Πληρωμής) για διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις των οικονομικών αρχών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Νέα Ζηλανδία;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της ως μέρος της συμμόρφωσης των διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών τους στη Νέα Ζηλανδία, οι εξειδικευμένοι αντιπρόσωποί μας στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών με τις οικονομικές και ελεγκτικές αρχές της Νέας Ζηλανδίας σας βοηθούν και σας συμβουλεύουν προκειμένου να ανταποκριθείτε σε όλα τα αιτήματα των οικονομικών αρχών στο Νέα Ζηλανδία.

Πώς να αποκτήσετε Προσφορά για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία με τη βοήθεια των υπηρεσιών SUXYS®;

Εάν θέλετε να λάβετε μια προσφορά για υπηρεσίες δημιουργίας διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών στη Νέα Ζηλανδία, πρέπει απλώς να τη ζητήσετε μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας, email στο info (@) suxys.com. 

.

 

 

 

X