Αναζητάτε έναν εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών στην Ταϊβάν για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν, τη δημιουργία ενός υποκαταστήματος εταιρείας ή μιας ξένης διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν ή τη δημιουργία μιας θυγατρικής εταιρείας Εξωτερική ή διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στην Ταϊβάν;

Καλώς ήρθατε λοιπόν ΣΟΥΞΥ®, η λύση υποστήριξής μας για δημιουργούς διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών (Εταιρεία πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν + Άδεια συναλλαγών στην Ταϊβάν, Υποκατάστημα πλατφόρμας διαδικτυακών συναλλαγών στην Ταϊβάν + Άδεια πλατφόρμας διαδικτυακών συναλλαγών στην Ταϊβάν, θυγατρικό ίδρυμα διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών + άδεια συναλλαγών στην Ταϊβάν) στην Η Ταϊβάν έχει δημιουργηθεί ειδικά και ειδικεύεται στη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών σας στην Ταϊβάν, η σύσταση του αρχείου αίτησης άδειας συναλλαγών έχει η Ταϊβάν, αλλά και η δημιουργία, η φιλοξενία, η προσαρμογή του ιστότοπού σας και της περιοχής πελατών σας.

SUXYS® υποστηρίζει επιχειρηματίες και ιδρύματα διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών στην Ταϊβάν στα σχέδιά τους για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού ιδρύματος συναλλαγών στην Ταϊβάν και για τη σύσταση των νομικών τους αρχείων και στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με τις αρχές της Ταϊβάν που είναι αρμόδιες για οικονομικές άδειες ή διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών.

SUXYS® προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στους χρήστες της αλλά και μια σειρά ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων τους διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν, διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν, εταιρείας Brokerage & Trading στην Ταϊβάν, εταιρείας πλατφόρμας Online Trading στην Ταϊβάν, Εμπορική Εταιρεία στην Ταϊβάν.

 

 

 

Πλατφόρμα συναλλαγών στην Ταϊβάν

Πλήρης προσφορά του SUXYS® για τη δημιουργία πλατφόρμας συναλλαγών μετοχών στην Ταϊβάν, η προσφορά μας περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία της δημιουργίας μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν καθώς και το αίτημα για Άδεια Διαπραγμάτευσης στην Ταϊβάν. Οι Τοπικοί Ορκωτοί Λογιστές, Δικηγόροι και άλλοι Πράκτορες μας SUXYS® συνοδεύει εταιρείες ή επιχειρηματίες στις διαδικασίες τους και στη σύσταση του φακέλου αίτησης για άδεια Εμπορίας στην Ταϊβάν.

Ολοκληρωμένο πακέτο για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν: 

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 • ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 • ΟΝΟΜΑ DOMAIN
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛ. ΣΤΑΘΜΩΝ 
 • ΚΑΤΑΛΥΜΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SSL
 • SUXYS ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1 ΧΡΟΝΟΣ
 • ΕΓΓΡΑΦΗ SWIFT : ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
 • ΚΩΔΙΚΟΣ SUXYS: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
 • ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : EUR - GBP - USD - RUB - AED - AUD…

 

Χρονικό όριο για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν και την απόκτηση άδειας συναλλαγών στην Ταϊβάν; 

Ο χρόνος για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν είναι σχετικά γρήγορος κατά μέσο όρο 7 ημέρες (σχετικά με τη δημιουργία της εταιρείας σας και της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν). Η αίτηση για άδεια διαπραγμάτευσης χρηματιστηρίου στην Ταϊβάν διαρκεί κατά μέσο όρο 1 έως 3 μήνες ανάλογα με το αρχείο και το έργο της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών της αιτούσας εταιρείας.

Ποια είναι τα έγγραφα για να υποβάλετε αίτηση για Άδεια Συναλλαγών στην Ταϊβάν με τις οικονομικές υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές στην Ταϊβάν: 

Στο πλαίσιο μιας πλήρους αποστολής και μελέτης του αρχείου σας, οι πράκτορες SUXYS® μπορεί να πραγματοποιήσει τη δημιουργία της τεκμηρίωσης της αίτησης άδειας χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν. Δημιουργούμε όλα τα έγγραφα έτσι ώστε το αίτημά σας να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των τοπικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των αρχών στην Ταϊβάν.

.

 

 

 

 

 

Τι είναι μια Άδεια Διαδικτυακής Πλατφόρμας Συναλλαγών στην Ταϊβάν;

Η Άδεια Διαδικτυακής Πλατφόρμας Συναλλαγών στην Ταϊβάν είναι η πιο ολοκληρωμένη Άδεια από την άποψη των υπηρεσιών συναλλαγών μετοχών στην Ταϊβάν, προσφέρει στην Πλατφόρμα Διαδικτυακών Συναλλαγών μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων και τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών συναλλαγών στους πελάτες ή χρήστες της . 

Πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών μετοχών στην Ταϊβάν;

Η Άδεια Διαδικτυακής Πλατφόρμας Συναλλαγών στην Ταϊβάν προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικού ανοίγματος λογαριασμού για Χρηματιστηριακή Εταιρεία με τα μέσα πληρωμής, κατάθεσης κ.λπ. σε τράπεζες στην Ταϊβάν και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. SUXYS® συνοδεύει τους πελάτες της σε αυτή τη διαδικασία και στην παροχή εγγράφων που αφορούν το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για διαδικτυακή εμπορική εταιρεία στην Ταϊβάν. 

Πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στην Ταϊβάν;

SUXYS® συνοδεύει τους πελάτες της που έχουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στην Ταϊβάν ως μέρος της εισαγωγής τους στις τράπεζες στο πλαίσιο του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Ταϊβάν (Αυτός ο τύπος λογαριασμού θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στην Ταϊβάν, προκειμένου να μπορεί να παρέχει στους πελάτες σας λογαριασμούς ή πορτοφόλια πολλαπλών νομισμάτων αλλά και να διευκολύνει τις συναλλαγές σας και τη μεταφορά κεφαλαίων αλλά και στο πλαίσιο της διασφάλισης των κεφαλαίων των πελατών σας).

Πώς να εγγραφείτε στις υπηρεσίες SWIFT και να αποκτήσετε έναν κωδικό SWIFT για μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στην Ταϊβάν; 

SUXYS® συνοδεύει τους πελάτες και τους χρήστες του που έχουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στην Ταϊβάν προκειμένου να κάνουν την εισαγωγή τους καθώς και το αρχείο προκειμένου να αποκτήσουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό SWIFT για τις διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών τους στην Ταϊβάν ή θυγατρική εμπορική εταιρεία στην Ταϊβάν.

Πώς να αποκτήσετε την υπηρεσία Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) από προμηθευτές όπως MasterCard ή Visa ή ακόμα και Προπληρωμένες Κάρτες από το Δίκτυο SUXYS®;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® προσφέρει στους πελάτες της μια εισαγωγική υπηρεσία με προμηθευτές Προπληρωμένης ή Συνδεδεμένης Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) και δίκτυο με υπηρεσίες Visa ή Mastercard αλλά και με υπηρεσίες SUXYS CARD® ή με παρόχους υπηρεσιών και άλλους προμηθευτές αυτού του τύπου υπηρεσιών (Πιστωτική Κάρτα – Χρεωστική Κάρτα – Προπληρωμένη Κάρτα Πληρωμών) για διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών στην Ταϊβάν.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις των οικονομικών αρχών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ταϊβάν;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® συνοδεύει τους πελάτες της στο πλαίσιο της συμμόρφωσης των διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών τους στην Ταϊβάν, οι αντιπρόσωποί μας που ειδικεύονται στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών με τις οικονομικές αρχές και ελέγχους στην Ταϊβάν σας βοηθούν και σας συμβουλεύουν προκειμένου να απαντήσετε σε όλα τα αιτήματα των οικονομικών αρχών στην Ταϊβάν .

Πώς να αποκτήσετε μια Προσφορά Δημιουργίας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Συναλλαγών στην Ταϊβάν με τη βοήθεια των υπηρεσιών SUXYS®;

Θέλετε να λάβετε μια προσφορά για υπηρεσίες δημιουργίας διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών στην Ταϊβάν, απλά πρέπει να υποβάλετε το αίτημα μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας, email στο info(@)suxys.com. 

.

 

 

 

X