Αναζητάτε έναν εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών στη Σιγκαπούρη για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη, τη δημιουργία ενός υποκαταστήματος εταιρείας ή μιας ξένης διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη ή τη δημιουργία μιας θυγατρικής εταιρείας. Εξωτερική ή διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Σιγκαπούρη ?

Καλώς ήρθατε λοιπόν ΣΟΥΞΥ®, η λύση υποστήριξής μας για δημιουργούς διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών (Εταιρεία πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη + Άδεια συναλλαγών στη Σιγκαπούρη, Υποκατάστημα πλατφόρμας διαδικτυακών συναλλαγών στη Σιγκαπούρη + Άδεια πλατφόρμας διαδικτυακών συναλλαγών στη Σιγκαπούρη, θυγατρική εταιρεία διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών + Άδεια συναλλαγών στη Σιγκαπούρη) στη Σιγκαπούρη είναι ειδικά δημιουργημένο και εξειδικευμένο στη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών σας στη Σιγκαπούρη, η σύσταση του αρχείου αίτησης για άδεια Trading έχει η Σιγκαπούρη, αλλά και η δημιουργία, φιλοξενία, εξατομίκευση της ιστοσελίδας σας και της περιοχής πελατών σας.

SUXYS® υποστηρίζει επιχειρηματίες και ιδρύματα διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών στη Σιγκαπούρη στα σχέδιά τους να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό ίδρυμα συναλλαγών στη Σιγκαπούρη και για τη συγκρότηση των νομικών τους αρχείων και ως μέρος της συμμόρφωσής τους με τις αρχές της Σιγκαπούρης που είναι αρμόδιες για τις οικονομικές άδειες ή την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών.

SUXYS® προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στους χρήστες του αλλά και ένα πάνελ ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων τους διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη, πλατφόρμας Online Trading στη Σιγκαπούρη, Brokerage & Trading Company στη Σιγκαπούρη, Platform Company Singapore Online Trading Company, Singapore Trading Company .

 

 

 

Πλατφόρμα συναλλαγών της Σιγκαπούρης

Πλήρης προσφορά του SUXYS® για τη δημιουργία πλατφόρμας συναλλαγών στο Χρηματιστήριο στη Σιγκαπούρη, η προσφορά μας περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία της δημιουργίας μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη καθώς και το αίτημα για Άδεια Διαπραγμάτευσης στη Σιγκαπούρη. Οι Τοπικοί Λογιστές, Δικηγόροι και άλλοι Πράκτορες μας SUXYS® υποστηρίζει εταιρείες ή επιχειρηματίες στις προσπάθειές τους και στη συγκρότηση του φακέλου αίτησης για άδεια εμπορίας στη Σιγκαπούρη.

Ολοκληρωμένο πακέτο για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη: 

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 • ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 • ΟΝΟΜΑ DOMAIN
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛ. ΣΤΑΘΜΩΝ 
 • ΚΑΤΑΛΥΜΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SSL
 • SUXYS ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1 ΧΡΟΝΟΣ
 • ΕΓΓΡΑΦΗ SWIFT : ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
 • ΚΩΔΙΚΟΣ SUXYS: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
 • ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : EUR - GBP - USD - RUB - AED - AUD…

 

Χρονικό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη και την απόκτηση της άδειας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη; 

Ο χρόνος για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη είναι σχετικά γρήγορος κατά μέσο όρο 7 ημέρες (Σχετικά με τη δημιουργία της εταιρείας σας και της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη). Η αίτηση για άδεια διαπραγμάτευσης χρηματιστηρίου στη Σιγκαπούρη είναι κατά μέσο όρο 1 έως 3 μήνες ανάλογα με το αρχείο και το έργο της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών της αιτούσας εταιρείας.

Ποια είναι τα έγγραφα για να υποβάλετε αίτηση για άδεια συναλλαγών στη Σιγκαπούρη με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές στη Σιγκαπούρη: 

Στο πλαίσιο μιας πλήρους αποστολής και μελέτης του αρχείου σας, οι πράκτορες SUXYS® μπορεί να δημιουργήσει την τεκμηρίωση για την αίτηση άδειας χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη. Ετοιμάζουμε όλα τα έγγραφα έτσι ώστε η αίτησή σας να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των τοπικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αρχών στη Σιγκαπούρη.

.

 

 

 

 

 

Τι είναι μια άδεια διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη;

Η Άδεια Πλατφόρμας Διαδικτυακών Συναλλαγών της Σιγκαπούρης είναι η πιο ολοκληρωμένη Άδεια Υπηρεσιών Διαπραγμάτευσης Χρηματιστηρίου στη Σιγκαπούρη, η οποία προσφέρει στην πλατφόρμα Διαδικτυακών Συναλλαγών πολλά οφέλη και τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών συναλλαγών για τους πελάτες ή τους χρήστες της. 

Πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών μετοχών στη Σιγκαπούρη;

Η Άδεια Διαδικτυακής Πλατφόρμας Συναλλαγών στη Σιγκαπούρη προσφέρει τη δυνατότητα ανοίγματος επαγγελματικού λογαριασμού Χρηματιστηρίου Εμπορικής Εταιρείας με τα μέσα πληρωμής, κατάθεσης… σε τράπεζες στη Σιγκαπούρη και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της σε αυτή τη διαδικασία και στην παροχή εγγράφων σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για μια διαδικτυακή εμπορική εταιρεία στη Σιγκαπούρη. 

Πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Σιγκαπούρη;

SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της που έχουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Σιγκαπούρη ως μέρος των εισαγωγών τους στις τράπεζες στο πλαίσιο του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στη Σιγκαπούρη (Αυτός ο τύπος λογαριασμού θα χρησιμοποιηθεί από την κατάστασή σας ως πλατφόρμα συναλλαγών στο διαδίκτυο στη Σιγκαπούρη για να μπορέσετε να παρέχετε στους πελάτες σας λογαριασμούς ή πορτοφόλια πολλαπλών νομισμάτων αλλά και να διευκολύνετε τις συναλλαγές σας και τη μεταφορά κεφαλαίων αλλά και στο πλαίσιο της διασφάλισης των κεφαλαίων των πελατών σας).

Πώς να εγγραφείτε στις υπηρεσίες SWIFT και να αποκτήσετε έναν κωδικό SWIFT για μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Σιγκαπούρη; 

SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες και τους χρήστες της που έχουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Σιγκαπούρη προκειμένου να κάνουν την εισαγωγή τους καθώς και το αρχείο προκειμένου να αποκτήσουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό SWIFT για τις διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών τους στη Σιγκαπούρη ή Θυγατρική εταιρεία εμπορικών συναλλαγών στη Σιγκαπούρη.

Πώς να αποκτήσετε την υπηρεσία Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) από προμηθευτές όπως MasterCard ή Visa ή ακόμα και Προπληρωμένες Κάρτες από το Δίκτυο SUXYS®;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® προσφέρει στους πελάτες της μια εισαγωγική υπηρεσία με προμηθευτές Προπληρωμένης ή Συνδεδεμένης Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) και δίκτυο με υπηρεσίες Visa ή Mastercard αλλά και με υπηρεσίες SUXYS CARD® ή από παρόχους και άλλους παρόχους αυτού του είδους υπηρεσιών (Πιστωτική Κάρτα - Χρεωστική Κάρτα - Προπληρωμένη Κάρτα Πληρωμών) για διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών στη Σιγκαπούρη.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις της Οικονομικής Αρχής και της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη Σιγκαπούρη;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της ως μέρος της συμμόρφωσης των διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών τους στη Σιγκαπούρη, οι εξειδικευμένοι αντιπρόσωποί μας στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών με τις οικονομικές και ελεγκτικές αρχές στη Σιγκαπούρη σας βοηθούν και σας συμβουλεύουν προκειμένου να ανταποκριθείτε σε όλα τα αιτήματα των οικονομικών αρχών στο Σιγκαπούρη.

Πώς να αποκτήσετε μια Προσφορά για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη με τη βοήθεια των υπηρεσιών SUXYS®;

Εάν θέλετε να λάβετε μια προσφορά για υπηρεσίες δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών στη Σιγκαπούρη, απλώς ζητήστε τη μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας, email στο info (@) suxys.com. 

.

 

 

 

X