Άχνετε για έναν πάροχο υπηρεσιών που ειδικεύεται σε Δομινικανή Δημοκρατία τη δημιουργία ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στο Δομινικανή Δημοκρατία , η δημιουργία υποκαταστήματος εταιρείας ή ξένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο Δομινικανή Δημοκρατία ή τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας εξωτερικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο Δομινικανή Δημοκρατία ?

Καλώς ήρθατε λοιπόν ΣΟΥΞΥ®, η λύση υποστήριξής μας για τους δημιουργούς ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (Εταιρεία Δομινικανή Δημοκρατία + Οικονομική άδεια στο Δομινικανή Δημοκρατία , Κλαδί Δομινικανή Δημοκρατία + Οικονομική άδεια στο Δομινικανή Δημοκρατία , Θυγατρική εταιρεία Δομινικανή Δημοκρατία + Οικονομική άδεια στο Δομινικανή Δημοκρατία ) Σε Δομινικανή Δημοκρατία έχει δημιουργηθεί και εξειδικευτεί ειδικά για τη δημιουργία του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος στο Δομινικανή Δημοκρατία , η σύσταση του αρχείου αίτησης για άδεια τράπεζας στο Δομινικανή Δημοκρατία , αλλά και τη δημιουργία, φιλοξενία, εξατομίκευση της ιστοσελίδας σας και της περιοχής πελατών σας.

SUXYS® υποστηρίζει επιχειρηματίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Δομινικανή Δημοκρατία στα σχέδιά τους να δημιουργήσουν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Δομινικανή Δημοκρατία και για τη συγκρότηση των νομικών τους φακέλων και στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με τις αρχές στο Δομινικανή Δημοκρατία υπεύθυνος για οικονομικές ή τραπεζικές άδειες.

SUXYS® προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στους χρήστες της αλλά και ένα πάνελ ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία των Τραπεζών τους στο Δομινικανή Δημοκρατία , Itutionδρυμα Ηλεκτρονικών Πληρωμών στο Δομινικανή Δημοκρατία , Χρηματοπιστωτική Εταιρεία Μεσιτείας στην Δομινικανή Δημοκρατία , Financial Investments Company in Δομινικανή Δημοκρατία , Bank Credit Company in Δομινικανή Δημοκρατία , Προμηθευτές κρυπτονομισμάτων E-Wallet in Δομινικανή Δημοκρατία και άλλα ICO Creator στο Δομινικανή Δημοκρατία.

 

 

 

Δημιουργία τράπεζας στο Δομινικανή Δημοκρατία

Πλήρης προσφορά του SUXYS® για τη δημιουργία Τράπεζας στο Δομινικανή Δημοκρατία , Η προσφορά μας περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία της δημιουργίας μιας τράπεζας στο Δομινικανή Δημοκρατία καθώς και το αίτημα για Άδεια Τραπεζών στο Δομινικανή ΔημοκρατίαΤο Οι Τοπικοί Λογιστές, Δικηγόροι και άλλοι Αντιπρόσωποί μας SUXYS® βοηθά εταιρείες ή επιχειρηματίες στις διαδικασίες τους και στη σύσταση του αρχείου αίτησης για άδεια λειτουργίας τραπεζών στο Δομινικανή Δημοκρατία.

Πλήρες πακέτο για τη δημιουργία Τραπεζικού ή Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στο Δομινικανή Δημοκρατία

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 • ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (FSP)
 • ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 • ΟΝΟΜΑ DOMAIN
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • E-ΤΡΑΠΕΖΙΕΣ
 • ΚΑΤΑΛΥΜΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SSL
 • SUXYS ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1 ΧΡΟΝΟΣ
 • ΕΓΓΡΑΦΗ SWIFT : ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
 • ΚΩΔΙΚΟΣ SUXYS: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : EUR - GBP - USD - RUB - AED - AUD…

Προθεσμία για τη σύσταση χρηματοπιστωτικού ή τραπεζικού ιδρύματος στο Δομινικανή Δημοκρατία και Λήψη της Τραπεζικής Άδειας στο Δομινικανή Δημοκρατία

Το χρονικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός Χρηματοπιστωτικού ή Τραπεζικού Ιδρύματος στο Δομινικανή Δημοκρατία είναι σχετικά γρήγορος κατά μέσο όρο 7 ημέρες (Όσον αφορά τη δημιουργία της Χρηματοοικονομικής σας Εταιρείας στο Δομινικανή Δημοκρατία ). Η αίτηση για τραπεζική ή οικονομική άδεια στο Δομινικανή Δημοκρατία είναι κατά μέσο όρο από 1 έως 3 μήνες ανάλογα με το αρχείο και το τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό έργο της αιτούσας εταιρείας

Σε ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άδεια τραπεζών Δομινικανή Δημοκρατία με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τοπικές αρχές Δομινικανή Δημοκρατία : 

Στο πλαίσιο μιας πλήρους αποστολής και μελέτης του αρχείου σας, οι πράκτορες SUXYS® μπορεί να δημιουργήσει την τεκμηρίωση για την αίτηση άδειας της τράπεζάς σας στο Δομινικανή ΔημοκρατίαΤο Καθιερώνουμε όλα τα έγγραφα έτσι ώστε η αίτησή σας να πληροί όλες τις απαιτήσεις των τοπικών οικονομικών υπηρεσιών και των αρχών Δομινικανή Δημοκρατία.

.

 

 

 

 

 

Άδεια Τραπεζών στο Δομινικανή Δημοκρατία τι είναι αυτό ?

Η τραπεζική άδεια στο Δομινικανή Δημοκρατία είναι η πληρέστερη Άδεια σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Δομινικανή Δημοκρατία , αυτό προσφέρει στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων και τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες του ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών. 

Πώς να ανοίξετε έναν κεντρικό τραπεζικό λογαριασμό για μια τράπεζα στο Δομινικανή Δημοκρατία ?

Η Τραπεζική Άδεια στο Δομινικανή Δημοκρατία προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης τραπεζικού λογαριασμού στην κεντρική τράπεζα έως Δομινικανή Δημοκρατία. SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της σε αυτή τη διαδικασία και στην παροχή εγγράφων που αφορούν το άνοιγμα λογαριασμού κεντρικής τράπεζας στο Δομινικανή Δημοκρατία

Πώς να ανοίξετε έναν αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό για ένα Χρηματοπιστωτικό ή Τραπεζικό δρυμα στο Δομινικανή Δημοκρατία ?

SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της που διαθέτουν χρηματοπιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα Δομινικανή Δημοκρατία ως μέρος της εισαγωγής τους στις τράπεζες ως μέρος του ανοίγματος αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού (Αυτός ο τύπος λογαριασμού θα χρησιμοποιηθεί από την τράπεζά σας στο Δομινικανή Δημοκρατία προκειμένου να μπορείτε να παρέχετε στους πελάτες σας τραπεζικούς λογαριασμούς πολλών νομισμάτων αλλά και να διευκολύνετε τις συναλλαγές σας και τη μεταφορά κεφαλαίου αλλά και στο πλαίσιο της εξασφάλισης των κεφαλαίων των πελατών σας).

Πώς να εγγραφείτε στις υπηρεσίες SWIFT και να λάβετε έναν κωδικό SWIFT για την τράπεζα in Δομινικανή Δημοκρατία

SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες και τους χρήστες που διαθέτουν χρηματοπιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα Δομινικανή Δημοκρατία προκειμένου να κάνουν την εισαγωγή τους καθώς και το αρχείο προκειμένου να αποκτήσουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό SWIFT για τις τράπεζές τους από Δομινικανή Δημοκρατία ή θυγατρική τράπεζας στο Δομινικανή Δημοκρατία

Πώς να αποκτήσετε την υπηρεσία Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) από προμηθευτές όπως MasterCard ή Visa ή ακόμα και Προπληρωμένες Κάρτες από το Δίκτυο SUXYS®;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® προσφέρει στους πελάτες της μια εισαγωγική υπηρεσία με προμηθευτές Προπληρωμένης ή Συνδεδεμένης Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) και δίκτυο με υπηρεσίες Visa ή Mastercard αλλά και με υπηρεσίες SUXYS CARD® ή από παρόχους και άλλους παρόχους αυτού του τύπου υπηρεσιών (Πιστωτική κάρτα - Χρεωστική κάρτα - Προπληρωμένη κάρτα πληρωμής) για τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ή τραπεζικά ιδρύματα Δομινικανή Δημοκρατία.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις των οικονομικών αρχών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Δομινικανή Δημοκρατία ?

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® βοηθά τους πελάτες της να συμμορφωθούν με τις τράπεζές τους Δομινικανή Δημοκρατία , οι πράκτορές μας που ειδικεύονται σε διοικητικές διαδικασίες με τις οικονομικές αρχές και ελέγχους Δομινικανή Δημοκρατία σας βοηθά και σας συμβουλεύει προκειμένου να απαντήσετε σε όλα τα αιτήματα των οικονομικών αρχών στο Δομινικανή Δημοκρατία.

Πώς να λάβετε μια προσφορά δημιουργίας τράπεζας Δομινικανή Δημοκρατία με τη βοήθεια των υπηρεσιών SUXYS®;

Επιθυμείτε να λάβετε μια προσφορά για τις υπηρεσίες δημιουργίας τράπεζας Δομινικανή Δημοκρατία απλά πρέπει να το ζητήσετε μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας, email στο info (@) suxys.com. 

.

 

 

 

X