Αναζητάτε πάροχο υπηρεσιών που ειδικεύεται στο Μαυροβούνιο για τη δημιουργία Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στο Μαυροβούνιο, τη δημιουργία υποκαταστήματος ξένης εταιρείας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο Μαυροβούνιο ή τη δημιουργία θυγατρικής ξένης εταιρείας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο Μαυροβούνιο ?

Καλώς ήρθατε λοιπόν ΣΟΥΞΥ®, η λύση υποστήριξής μας για τους δημιουργούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Εταιρεία στο Μαυροβούνιο + Χρηματοοικονομική Άδεια στο Μαυροβούνιο, Υποκατάστημα στο Μαυροβούνιο + Χρηματοοικονομική Άδεια στο Μαυροβούνιο, Θυγατρική στο Μαυροβούνιο + Χρηματοοικονομική Άδεια στο Μαυροβούνιο) στο Μπελίζ είναι ειδικά δημιουργημένη και εξειδικευμένη στη δημιουργία χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Μαυροβούνιο, τη σύσταση του αρχείου αίτησης άδειας τράπεζας στο Μαυροβούνιο, αλλά και τη δημιουργία, φιλοξενία, προσαρμογή της ιστοσελίδας σας και της περιοχής πελατών σας.

SUXYS® υποστηρίζει επιχειρηματίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Μαυροβούνιο στα σχέδιά τους να δημιουργήσουν ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στο Μαυροβούνιο και για τη συγκρότηση των νομικών τους φακέλων και ως μέρος της συμμόρφωσής τους με τις αρχές στο Μαυροβούνιο που είναι αρμόδιες για οικονομικές ή τραπεζικές άδειες.

SUXYS® προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στους χρήστες της αλλά και μια ομάδα ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία των Τραπεζών τους στο Μαυροβούνιο, Ίδρυμα Ηλεκτρονικών Πληρωμών στο Μαυροβούνιο, Εταιρεία Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης στο Μαυροβούνιο, Εταιρεία Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων στο Μαυροβούνιο, Εταιρεία Πιστώσεων Τραπεζών στο Μαυροβούνιο, Παρόχους Ε -Cryptocurrencies Wallet στο Μαυροβούνιο και άλλοι Δημιουργοί ICO στο Μαυροβούνιο.

 

 

 

Δημιουργία τράπεζας στο Μαυροβούνιο

Πλήρης προσφορά του SUXYS® για τη δημιουργία Τράπεζας στο Μαυροβούνιο, Η προσφορά μας περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία της δημιουργίας τράπεζας στο Μαυροβούνιο καθώς και την αίτηση για Τραπεζική Άδεια στο Μαυροβούνιο. Οι Τοπικοί Λογιστές, Δικηγόροι και άλλοι Πράκτορες μας SUXYS® βοηθά εταιρείες ή επιχειρηματίες στις διαδικασίες τους και στη σύσταση του φακέλου αίτησης για άδεια τραπεζικής στο Μαυροβούνιο.

Πλήρες Πακέτο για τη δημιουργία Τραπεζικού ή Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στο Μαυροβούνιο: 

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 • ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (FSP)
 • ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 • ΟΝΟΜΑ DOMAIN
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • E-ΤΡΑΠΕΖΙΕΣ
 • ΚΑΤΑΛΥΜΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SSL
 • SUXYS ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1 ΧΡΟΝΟΣ
 • ΕΓΓΡΑΦΗ SWIFT : ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
 • ΚΩΔΙΚΟΣ SUXYS: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : EUR - GBP - USD - RUB - AED - AUD…

Προθεσμία για την ίδρυση Χρηματοοικονομικού ή Τραπεζικού Ιδρύματος στο Μαυροβούνιο και την απόκτηση της Τραπεζικής Άδειας στο Μαυροβούνιο; 

Ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία ενός Χρηματοοικονομικού ή Τραπεζικού Ιδρύματος στο Μαυροβούνιο είναι σχετικά γρήγορος κατά μέσο όρο 7 ημέρες (Σχετικά με τη δημιουργία της Χρηματοοικονομικής Εταιρείας σας στο Μαυροβούνιο). Η αίτηση για άδεια Τραπεζικής ή Χρηματοοικονομικής στο Μαυροβούνιο είναι κατά μέσο όρο 1 έως 3 μήνες ανάλογα με το αρχείο και το τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό έργο της αιτούσας εταιρείας.

Ποια είναι τα έγγραφα για να υποβάλετε αίτηση για άδεια τραπεζικής στο Μαυροβούνιο από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τοπικές αρχές στο Μαυροβούνιο: 

Στο πλαίσιο μιας πλήρους αποστολής και μελέτης του αρχείου σας, οι πράκτορες SUXYS® μπορεί να πραγματοποιήσει τη δημιουργία της τεκμηρίωσης της αίτησής σας για τραπεζική άδεια στο Μαυροβούνιο. Δημιουργούμε το σύνολο των εγγράφων έτσι ώστε η αίτησή σας να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των τοπικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αρχών στο Μαυροβούνιο.

.

 

 

 

 

 

Τι είναι η Τραπεζική Άδεια στο Μαυροβούνιο;

Η Τραπεζική Άδεια στο Μαυροβούνιο είναι η πιο ολοκληρωμένη Άδεια Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στο Μαυροβούνιο, η οποία προσφέρει στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων και τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες του ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών. 

Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό κεντρικής τράπεζας για μια τράπεζα στο Μαυροβούνιο;

Η Τραπεζική Άδεια στο Μαυροβούνιο προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης τραπεζικού λογαριασμού που ανοίγει στην κεντρική τράπεζα του Μαυροβουνίου. SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της σε αυτή τη διαδικασία και στην παροχή εγγράφων σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμού κεντρικής τράπεζας στο Μαυροβούνιο. 

Πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό ανταποκριτή για ένα χρηματοπιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα στο Μαυροβούνιο;

SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της που έχουν χρηματοπιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα στο Μαυροβούνιο ως μέρος της εισαγωγής τους σε τράπεζες στο πλαίσιο του ανοίγματος αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού (Αυτός ο τύπος λογαριασμού θα χρησιμοποιηθεί από την τράπεζά σας στο Μαυροβούνιο για να μπορεί να παρέχει πελάτες σας με τραπεζικούς λογαριασμούς πολλαπλών νομισμάτων αλλά και διευκόλυνε τις συναλλαγές και τις μεταφορές κεφαλαίων σας αλλά και στο πλαίσιο της διασφάλισης των κεφαλαίων των πελατών σας).

Πώς να εγγραφείτε στις υπηρεσίες SWIFT και να λάβετε έναν κωδικό SWIFT για την Τράπεζα στο Μαυροβούνιο; 

SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες και τους χρήστες του που έχουν Χρηματοοικονομικό ή Τραπεζικό Ίδρυμα στο Μαυροβούνιο προκειμένου να κάνουν την εισαγωγή τους καθώς και το αρχείο προκειμένου να αποκτήσουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό SWIFT για τις τράπεζές τους στο Μαυροβούνιο ή τη Θυγατρική Τράπεζα στο Μαυροβούνιο.

Πώς να αποκτήσετε την υπηρεσία Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) από προμηθευτές όπως MasterCard ή Visa ή ακόμα και Προπληρωμένες Κάρτες από το Δίκτυο SUXYS®;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® προσφέρει στους πελάτες της μια εισαγωγική υπηρεσία με προμηθευτές Προπληρωμένης ή Συνδεδεμένης Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) και δίκτυο με υπηρεσίες Visa ή Mastercard αλλά και με υπηρεσίες SUXYS CARD® ή από παρόχους και άλλους παρόχους αυτού του είδους υπηρεσιών (Πιστωτική Κάρτα - Χρεωστική Κάρτα - Προπληρωμένη Κάρτα Πληρωμών) για τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ή τραπεζικά ιδρύματα στο Μαυροβούνιο.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις των οικονομικών αρχών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Μαυροβούνιο;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® υποστηρίζει τους πελάτες της στο πλαίσιο της συμμόρφωσης των τράπεζών τους στο Μαυροβούνιο, οι εξειδικευμένοι αντιπρόσωποί μας στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών με τις οικονομικές αρχές και ελέγχους στο Μαυροβούνιο σας βοηθούν και σας συμβουλεύουν προκειμένου να ανταποκριθείτε σε όλα τα αιτήματα των οικονομικών αρχών στο Μαυροβούνιο.

Πώς να αποκτήσετε Προσφορά Δημιουργίας Τράπεζας στο Μαυροβούνιο με τη βοήθεια των υπηρεσιών SUXYS®;

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μια προσφορά για τις υπηρεσίες σύστασης τράπεζας στο Μαυροβούνιο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τη ζητήσετε μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας, email στο info (@) suxys.com. 

.

 

 

 

X