Αναζητάτε εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών στο Μαρόκο για τη δημιουργία Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στο Μαρόκο, τη δημιουργία Υποκαταστήματος Εταιρείας ή ξένου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στο Μαρόκο ή τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας ξένης εταιρείας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο Μαρόκο ;

Καλώς ήρθατε λοιπόν ΣΟΥΞΥ®, η λύση υποστήριξής μας για δημιουργούς Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (Εταιρεία στο Μαρόκο + Χρηματοοικονομική Άδεια στο Μαρόκο, Υποκατάστημα στο Μαρόκο + Χρηματοοικονομική Άδεια στο Μαρόκο, Θυγατρική στο Μαρόκο + Χρηματοοικονομική Άδεια στο Μαρόκο) στο Μαρόκο έχει δημιουργηθεί ειδικά και ειδικεύεται στη δημιουργία χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Μαρόκο, τη σύσταση του φακέλου αίτησης για άδεια τράπεζας στο Μαρόκο, αλλά και τη δημιουργία, φιλοξενία, εξατομίκευση της ιστοσελίδας σας και της περιοχής πελατών σας.

SUXYS® υποστηρίζει επιχειρηματίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Μαρόκο στα σχέδιά τους για τη δημιουργία Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στο Μαρόκο και για τη συγκρότηση των νομικών τους φακέλων και στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με τις αρχές στο Μαρόκο που είναι αρμόδιες για οικονομικές ή τραπεζικές άδειες.

SUXYS® προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στους χρήστες της αλλά και ένα πάνελ ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία των Τραπεζών τους στο Μαρόκο, Ίδρυμα Ηλεκτρονικών Πληρωμών στο Μαρόκο, Εταιρεία Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης στο Μαρόκο, Εταιρεία Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων στο Μαρόκο, Εταιρεία Πιστώσεων Τράπεζας στο Μαρόκο, Προμηθευτές Ε -Cryptocurrencies Wallet στο Μαρόκο και άλλος Δημιουργός ICO στο Μαρόκο.

 

 

 

Δημιουργία τράπεζας στο Μαρόκο

Πλήρης προσφορά του SUXYS® για τη δημιουργία Τράπεζας στο Μαρόκο, Η προσφορά μας περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία της δημιουργίας τράπεζας στο Μαρόκο καθώς και το αίτημα για Άδεια Τραπεζικής στο Μαρόκο. Οι Τοπικοί Ορκωτοί Λογιστές, Δικηγόροι και άλλοι Πράκτορες μας SUXYS® συνοδεύει εταιρείες ή επιχειρηματίες στις διαδικασίες τους και στη σύσταση του φακέλου αίτησης για άδεια τράπεζας στο Μαρόκο.

Πλήρες πακέτο για τη δημιουργία Τραπεζικού ή Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στο Μαρόκο: 

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 • ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (FSP)
 • ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 • ΟΝΟΜΑ DOMAIN
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • E-ΤΡΑΠΕΖΙΕΣ
 • ΚΑΤΑΛΥΜΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SSL
 • SUXYS ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1 ΧΡΟΝΟΣ
 • ΕΓΓΡΑΦΗ SWIFT : ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
 • ΚΩΔΙΚΟΣ SUXYS: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ή ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : EUR - GBP - USD - RUB - AED - AUD…

Χρονικό όριο για τη δημιουργία χρηματοπιστωτικού ή τραπεζικού ιδρύματος στο Μαρόκο και την απόκτηση τραπεζικής άδειας στο Μαρόκο; 

Η προθεσμία για τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού ή τραπεζικού ιδρύματος στο Μαρόκο είναι σχετικά γρήγορη κατά μέσο όρο 7 ημέρες (Σχετικά με τη δημιουργία της Χρηματοοικονομικής Εταιρείας σας στο Μαρόκο). Η αίτηση για άδεια Τραπεζικής ή Χρηματοοικονομικής στο Μαρόκο διαρκεί κατά μέσο όρο 1 έως 3 μήνες ανάλογα με το αρχείο και το τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό έργο της αιτούσας εταιρείας.

Ποια είναι τα έγγραφα για να υποβάλετε αίτηση για άδεια τραπεζικής στο Μαρόκο με τις οικονομικές υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές στο Μαρόκο: 

Στο πλαίσιο μιας πλήρους αποστολής και μελέτης του αρχείου σας, οι πράκτορες SUXYS® μπορεί να δημιουργήσει την τεκμηρίωση για την αίτηση άδειας τραπεζικής σας στο Μαρόκο. Δημιουργούμε όλα τα έγγραφα έτσι ώστε το αίτημά σας να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των τοπικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των αρχών στο Μαρόκο.

.

 

 

 

 

 

Τι είναι η Τραπεζική Άδεια στο Μαρόκο;

Η άδεια Τραπεζικής στο Μαρόκο είναι η πληρέστερη Άδεια από άποψη χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο Μαρόκο, προσφέρει στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων και τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες του ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών. 

Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό κεντρικής τράπεζας για μια τράπεζα στο Μαρόκο;

Η Τραπεζική Άδεια στο Μαρόκο προσφέρει τη δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην κεντρική τράπεζα στο Μαρόκο. SUXYS® συνοδεύει τους πελάτες της στη διαδικασία αυτή και στην παροχή εγγράφων που αφορούν το άνοιγμα λογαριασμού κεντρικής τράπεζας στο Μαρόκο. 

Πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό ανταποκριτή για ένα χρηματοπιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα στο Μαρόκο;

SUXYS® συνοδεύει τους πελάτες της που έχουν χρηματοπιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα στο Μαρόκο ως μέρος της εισαγωγής τους σε τράπεζες στο πλαίσιο του ανοίγματος αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού (Αυτός ο τύπος λογαριασμού θα χρησιμοποιηθεί από την τράπεζά σας στο Μαρόκο για να μπορεί να παρέχει πελάτες πολλαπλών νομισμάτων τραπεζικών λογαριασμών αλλά και διευκολύνουν τις συναλλαγές σας και τη μεταφορά κεφαλαίων αλλά και στο πλαίσιο της διασφάλισης των κεφαλαίων των πελατών σας).

Πώς να εγγραφείτε στις υπηρεσίες SWIFT και να αποκτήσετε έναν κωδικό SWIFT για το Banque au Maroc; 

SUXYS® συνοδεύει τους πελάτες και τους χρήστες του που έχουν Χρηματοοικονομικό ή Τραπεζικό Ίδρυμα στο Μαρόκο προκειμένου να κάνουν την εισαγωγή τους καθώς και το αρχείο προκειμένου να αποκτήσουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό SWIFT για τις τράπεζές τους στο Μαρόκο ή τη Θυγατρική Τράπεζα στο Μαρόκο.

Πώς να αποκτήσετε την υπηρεσία Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) από προμηθευτές όπως MasterCard ή Visa ή ακόμα και Προπληρωμένες Κάρτες από το Δίκτυο SUXYS®;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® προσφέρει στους πελάτες της μια εισαγωγική υπηρεσία με προμηθευτές Προπληρωμένης ή Συνδεδεμένης Τραπεζικής Κάρτας (Χρεωστική ή Πιστωτική) και δίκτυο με υπηρεσίες Visa ή Mastercard αλλά και με υπηρεσίες SUXYS CARD® ή με παρόχους υπηρεσιών και άλλους προμηθευτές αυτού του είδους υπηρεσιών (Πιστωτική Κάρτα – Χρεωστική Κάρτα – Προπληρωμένη Κάρτα Πληρωμών) για τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ή τραπεζικά ιδρύματα στο Μαρόκο.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις των οικονομικών αρχών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Μαρόκο;

Στο πλαίσιο των αποστολών SUXYS® συνοδεύει τους πελάτες της στο πλαίσιο της συμμόρφωσης των τραπεζών τους στο Μαρόκο, οι εξειδικευμένοι αντιπρόσωποί μας στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών με τις οικονομικές και ελεγκτικές αρχές στο Μαρόκο σας βοηθούν και σας συμβουλεύουν προκειμένου να ανταποκριθείτε σε όλα τα αιτήματα των οικονομικών αρχών στο Μαρόκο.

Πώς να αποκτήσετε Προσφορά Δημιουργίας Τράπεζας στο Μαρόκο με τη βοήθεια των υπηρεσιών SUXYS®;

Επιθυμείτε να λάβετε μια προσφορά για τις υπηρεσίες δημιουργίας τράπεζας στο Μαρόκο, δεν έχετε παρά να υποβάλετε το αίτημα μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας, email στο info(@)suxys.com. 

.

 

 

 

X