ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SUXYS®

SUXYS SOFT® προσφέρει στους χρήστες και πελάτες της τη δυνατότητα δημιουργίας Ιστοσελίδας και Πλατφόρμας E-Banking για τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματά τους (Banking, EMI, Trading, Broker, Currency exchange, E-Wallet). Μια προσαρμοσμένη πλατφόρμα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Ιδρύματός σας και στις προσδοκίες των πελατών ή των χρηστών σας.

Για να ξεκινήσετε το αίτημά σας για SUXYS SOFT® για χρηματοπιστωτικό ή τραπεζικό ίδρυμα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εγγραφείτε στην πλατφόρμα SUXYS®, τη διαδικασία λήψης αιτήματος για προσφορά και τη δημιουργία της διαδικτυακής σας λύσης για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τη δημοσίευση από αυτά είναι πλήρως αυτοματοποιημένα με τα ακόλουθα βήματα:

  1. Εγγραφή στο SUXYS®
  2. Λάβετε μια προσφορά 
  3. Δημιουργία και δημοσίευση

X